Kategoria A, A1, A2

Kategoria AM

Kat. AM upoważnia do kierowania:
- motorowerem
- czterokołowcem lekkim
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 14 lat.

Kategoria A1

Kategoria A1 upoważnia do kierowania:
- motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg
- motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 16 lat

Kategoria A2

Kategoria A2 upoważnia do kierowania:
- motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwu krotność mocy tego motocykla
- motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 18 lat

Kategoria A

Kategoria A upoważnia do kierowania:
- motocyklem, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
- 20 lat ? jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2
- 24 lata – jeżeli nie ma innych kategorii motocyklowych