PKK Zapisy on-lineZaufane opinie
669 362 405577 336 299biuro@sj-sloneczna.pl
sloneczna.pl

Kategoria A1

Kategoria A1

Kategoria A1 upoważnia do kierowania:

  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 16 lat