PKK Zapisy on-lineZaufane opinie
669 362 405577 336 299biuro@sj-sloneczna.pl
sloneczna.pl

Kategoria A2

Kategoria A2

Kategoria A2 upoważnia do kierowania:

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwu krotność mocy tego motocykla
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 18 lat