PKK Zapisy on-lineZaufane opinie
669 362 405577 336 299biuro@sj-sloneczna.pl
sloneczna.pl

PKK

Nie zwlekaj. Zapisz się już dzisiaj. Prosimy o przynoszenie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Nie masz czasu? Nic nie szkodzi, załatwimy formalności za Ciebie.

PKK – Profil Kandydata na Kierowcę

Zgodnie z nowym przepisami, które zaczęły obowiązywać 19 stycznia 2013 r., kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia jest zobowiązany uzyskać w starostwie tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w starostwie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Mieszkańcy Kielc udają się w tym celu do Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, pokój nr 26. Mieszkańcy powiatu kieleckiego po PKK muszą udać się do Starostwa Powiatowego przy ul. Wrzosowa 44.

W celu uzyskania PKK kandydat na kierowcę musi dostarczyć do starostwa następujące dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie prawa jazdy.
  2. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna – jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia.
  3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.
  4. Kolorową fotografię 3,5×4,5cm. 5. Upoważnienie – jeżeli uzyskanie PKK powierza się innej osobie.

Starostwo w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych (zwykle od ręki) od złożenia dokumentów przydzieli indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę. Posiadając już numer PKK, należy następnie zapisać się na kurs w szkole jazdy.

Nowych informacji można szukać też na naszym Facebook’u