PKK Zapisy on-lineZaufane opinie

PKK

 

PKK – Profil Kandydata na Kierowcę

 

Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w starostwie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Mieszkańcy Kielc udają się w tym celu do Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, pokój nr 26. Mieszkańcy powiatu kieleckiego po PKK muszą udać się do Starostwa Powiatowego przy ul. Wrzosowa 44.

W celu uzyskania PKK kandydat na kierowcę musi dostarczyć do starostwa następujące dokumenty:

  1. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami możesz uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: 791 867 289 (koszt badania zwykle 200 zł).
  2. Wniosek o wydanie prawa jazdy.
  3. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna – jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia.
  4. Kolorową fotografię 3,5×4,5cm.
  5. Upoważnienie – jeżeli uzyskanie PKK powierza się innej osobie.

Starostwo w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych (zwykle od ręki) od złożenia dokumentów przydzieli indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę. Posiadając już numer PKK, należy następnie zapisać się na kurs w szkole jazdy.

 Wniosek o wydanie prawa jazdy kat. B, A, A1, A2: pobierz»